Government and Politics in Southeast Asia 2012: Final Exam + Instruction

ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕

ข้อสอบวิชา การเมืองการปกครองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ขั้นตอนการสอบ

๑. นิสิตต้อง Update ข้อมูลทุกอย่างที่เคยสั่งไปให้ทำ ในบล็อคของวิชาให้เสร็จ ภายในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ถ้านิสิตคนไหนส่งไม่ครบจะได้รับสัญลักษณ์ I https://southeastasiapolitics.wordpress.com/

๒. ข้อสอบปลายภาค นำกลับไปทำที่บ้าน ๑๐๐ คะแนน แบ่งเป็นสองส่วน

๒.๑ รายงาน (๕๐ คะแนน) รายงานฉบับนี้ นิสิตได้ทำมาตั้งแต่ต้นเทอมแล้ว และแต่ละส่วนได้แปะลงไปในบลอค รายสัปดาห์อยู่แล้ว ความยาวประมาณ ๑๕ หน้า ประเด็นที่ให้นิสิตทำก็คือ ให้นิสิตวิเคราะห์ประเด็นทางการเมืองการปกครองในเอเชียตะวันเฉียงใต้หนึ่งประเด็น แล้วให้ทำครบทุกประเทศ ยกเว้นประเทศไทย ทั้งนี้ให้มีส่วนทฤษฎีสักไม่เกินสามหน้าในตอนต้น และตอนท้ายหลังจากนำเสนอครบสิบประเทศ ให้อภิปรายผลกับทฤษฎี โดยอภิปรายถึงจุดร่วม จุดต่าง ระหว่างกรณี หรือการจัดกลุ่มประเทศ และจากนั้นให้อภิปรายว่ากรณีศึกษานี้ทำให้เราเข้าใจทฤษฎีมากขึ้นแค่ไหน การอ้างอิง แต่ละประเทศประมาณสี่แหล่ง (เว็บก็ได้) และทฤษฎีสามแหล่ง รวมเป็นอย่างต่ำสี่สิบสามแหล่ง(แหล่งคือต้องไม่ซ้ำกัน)

๒.๒ ข้อสอบ (๕๐ คะแนน) มีสองข้อ ทำทั้งสองข้อ

๒.๒.๑ (๒๕ คะแนน)ให้วิเคราะห์ถึงอิทธิพลของสถาบันและพัฒนาการก่อนยุคอาณานิคม และสถาบันและพัฒนาการของยุคอาณานิคม ที่มีต่อการเมืองการปกครองของสามประเทศ (ทำทั้งสองยุค และให้อภิปรายผลด้วย) ความยาวไม่เกิน ๕ หน้า มีอ้างอิงประเทศละ ๓ แหล่ง คือไม่ต่ำกว่า ๙ แหล่ง

๒.๒.๒ (๒๕ คะแนน) ให้วิเคราะห์ถึงประเด็นและอุปสรรคของการจรรโลงประชาธิปไตยของสามประเทศในเอเขียตะวันออกเฉียงใต้ โดยสามประเทศนี้ต้องไม่ซ้ำกับสามประเทศในข้อที่แล้ว ความยาวไม่เกิน ๕ หน้า มีอ้างอิงประเทศละ ๓ แหล่ง คือไม่ต่ำกว่า ๙ แหล่ง

การส่งงาน ให้รวมเป็นไฟล์เดียวกัน ด้วยรูปแบบ pdf แล้วส่งมาที่ facebook ของผม https://www.facebook.com/pitch.pongsawat ในส่วน message ส่งภายในสี่โมงเย็นของวันจันทร์ที่ ๑๑​มีนาคม ๒๕๕๖ ใครส่งช้าตะแนนออกไม่ทันก็ตกงานเน้อ ขอให้โชคดี ผม

ขอบคุณทุกคนที่อดทนกับวิชานี้ ผมสอนวิชานี้เป็นปีสุดท้าย ดีใจที่พวกคุณมีส่วนร่วมในการเดินทางทางปัญญาร่วมกันครับ ผมเรียนรู้จากพวกคุณมากมายจริงๆ ขอบคุณอีกครั้ง

พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ madpitch@yahoo.com

Advertisements

Government and Politics in Southeast Asia 2012: Myanmar

Government and Politics in Southeast Asia 2012: Conceptual Framework

นี่คืองานที่นิสิตจะต้องส่งในวันพุธที่ 23 นั่นก็คือ ส่วนที่เป็น Conceptual Discussion ของเปเปอร์ในวิชานี้ ที่จะ cut across ทุกประเทศ

สิ่งที่ผมต้องการคือไม่เกินสองถึงสามหน้ากระดาษ ว่า แนวคิดหลักที่ใช้ในการวิเคราะห์ประเด็นของสิบประเทศนั้นอยู่ที่ไหน จากนี้เมื่อเราศึกษาแต่ละประเทศแล้ว จะได้มาตั้งคำถามในตอนท้ายว่าทฤษฎีมันใช้ได้ หรือใช้ไม่ได้ แล้วเราเรียนรู้อะไรมากขึ้นบ้าง